Privacy & Cookies

Inleiding

Dit is het privacy statement van OAK B.V. (onderdeel van NEWCRAFT GROUP B.V.) gevestigd aan de Johan Huizingalaan 763A (4e verdieping) te (1066 VH) Amsterdam. Het is van toepassing op de website van OAK (oakisnow.com).

Wij respecteren jouw privacy. Wij handelen in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij zijn alleen niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Wie is er ‘verantwoordelijke’ in de zin van AVG voor jouw persoonsgegevens?

OAK B.V.
Johan Huizingalaan 763A
1066 VH Amsterdam
Telefoonnummer : 020 770 3443
Email: contact@oakisnow.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

De website www.oakisnow.com maakt gebruik van cookies (zie punt 4). Op het moment dat je een formulier invult op een van onze websites, verwerken wij de volgende gegevens:

Op het moment dat je een formulier invult op een van onze websites, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Als je geen formulier invult, verwerken wij ook geen persoonsgegevens van je.

Voor welke doelen gebruiken we je persoonsgegevens?

Via de website van OAK worden de volgende gegevens uitsluitend met jouw voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring voor de volgende drie (3) doeleinden verwerkt:

 1. OAK gebruikt cookies om de website te laten functioneren.
 2. OAK gebruikt je gegevens om de website te optimaliseren.
 3. OAK gebruikt jouw online bezoekersgegevens om je relevante producten, advertenties of evenementen te tonen op social media (direct marketing).


Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw apparatuur (bijvoorbeeld je computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw apparatuur op te slaan. Op de website oakisnow.com van OAK worden drie soorten cookies gebruikt:

 • Functionele cookies:

Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website te laten functioneren. OAK gebruikt functionele cookies om het navigeren in de websites te vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat je gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.

 • Analytische cookies:

Daarnaast gebruikt OAK analytische cookies om met behulp van de software van derde partijen zoals Google Analytics te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen en wat er het meest bekeken wordt. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website dan wel online mailingen optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van bezoekers.

 • Advertenties en overige cookies:

Bij de inzet van advertenties op Facebook en LinkedIn worden gegevens gebruikt over welke bezoekers de content op de website oakisnow.com  hebben gelezen en welke pagina’s ze hebben bezocht. Daardoor kan OAK je volgende bezoek ervaringen personaliseren en relevante advertenties laten zien. Facebook en LinkedIn bieden je zelf de mogelijkheid om jouw privacy– en advertentie instellingen te beheren en indien nodig aan te passen aan jouw wensen.

Leadfeeder 
Leadfeeder probeert te identificeren van welk bedrijf website bezoekers afkomstig zijn. Het platform vertelt ook welke pagina’s de bezoeker heeft bezocht.

Cookiebeleid van Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/cookies-and-tracking/

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Je kunt ze dan automatisch accepteren. Je kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar jouw computer. Raadpleeg je browserinstructies of helpscherm om meer te weten over hoe je de instellingen van jouw browser kan aanpassen of wijzigen (http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen#ie-cookies).  Als je verschillende apparaten gebruikt om oakisnow.com te bekijken dan moet je ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookievoorkeuren.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin houden we je maandelijks op de hoogte van slimme organische marketing inzichten. Én weet je het als eerste zodra er een nieuw OAK brancheonderzoek of aflevering van The Growth Room live is.

Voor het downloaden van een van onze whitepapers (Organic Growth Report) hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, email adres, functietitel en bedrijfsnaam. Deze gegevens hebben we nodig om je de downloadlink te sturen van het whitepaper en om je onze maandelijks nieuwsbrief te sturen. Indien je na het downloaden van het whitepaper geen nieuws meer wenst te ontvangen, dan kun je je direct afmelden via de link in de mail of door een mail te sturen naar unsubscribe@oakisnow.com.

Opzeggen nieuwsbrief

Je kunt je abonnement op onze nieuwsbrief op ieder moment opzeggen. Dit doe je door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. Deze afmeldlink staat in iedere nieuwsbrief. Of stuur een mailtje naar unsubscribe@oakisnow.com. Je gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je je hebt afgemeld.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OAK en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@oakisnow.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van je persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als je een klacht hebt over de naleving van dit privacy statement of over een schending van uw privacyrechten, kun je contact opnemen met contact@oakisnow.com.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Disclaimer

De website oakisnow.com bevat links naar mogelijke adverteerders waaronder Facebook (https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/).

OAK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten voordoen en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de gelinkte websites. Zij adviseert je daarom om met enige regelmaat het privacy statement van deze externe webshops en adverteerders te raadplegen.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of wel overeenkomstig een wettelijk gestelde termijn bewaard.

Wijzigingen privacy beleid

Als het privacybeleid van OAK verandert, zal deze via de website bekend worden gemaakt. OAK adviseert je daarom met enige regelmaat de privacy statement op onze websites te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele veranderingen daaromtrent.

Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid of de toepassing op deze website, aarzel dan niet om contact op te nemen via:

OAK B.V.
Johan Huizingalaan 763a 4e verdieping
B. Amsterdam
+31 (0)20 7703 443
contact@oakisnow.com

Op dit privacy en cookiestatement is Nederlands recht van toepassing. Dit statement is het laatst gewijzigd in juli 2020.

Top
Exciting news!
After 4.5 years, OAK continues as the Organic marketing team within the Newcraft brand, so it will no longer exist as a separate entity. Read more about it and find contact information for any questions through the link below.